Sušara za žitarice

Predstavljamo vam Univerzalnu sušaru za zrnaste materijale:

Tornjevi vertikalnih sušara za sušenje merkantilnih i semenskih materijala konstruktivno su prilagođeni za rad u spoljašnjim uslovima. Osnovno obeležje ovih sušara je visok kvalitet osušenog proizvoda i ekonomičnost procesa sušenja. Sve ovo proizilazi iz sistemskog rešenja cirkulacije vazduha kojim se suši vlažan materijal. Našim rešenjem, vazduh ne cirkuliše preko sloja materijala već prolazi kroz sloj materijala što doprinosi većem stepenu iskorišćenja uložene toplote, svodeći na najmanju meru specifični utrošak toplote.
Toranj sušare sačinjavaju celuje u cčijoj su unutrašnjosti snopovi cevi za dovod i odvod toplog i iskorišćenog vazduha. Topli vazduh prodire prinudno kroz sloj vlažnog materijala. Transport materijala se u tornju odvija po principu gravitacije a kapacitet sušare u zavisnosti od vrste materijala i sadržaja vlage, reguliše se sa distance iz komadnog ormana
Sušare se montiraju na licu mesta kada je reč o urešajima velikog kapaciteta a manji urešaji se dopremaju kao gotov proizvod.
Izrađuju se u veličini prema kapacitetu sirovog materijala koje mogu da prime svakog časa i to od 1t/h do 13t/h. Po specijlanim narudžbinama rade se i veliki kapaciteti.
Kapacitet je dat na bazi merkantilnog kukuruza sa početnom vlagom 32% i krajnom 14%. Poredkontinuiranih sušara, izrađujemo sarzne, porcione, susšare za individualna gazdinstva gde se sušara napuni zrnom i po obavljenom sušenju ista prazni i sprema za novi ciklus.
Za proizvođače semenskog kukuruza izrađuju se sušare za sušenje semenskog kukuruza u komorama sa kosim dnom, takozvane BIND sušare. Suši se i ujedno dozreva zrno u klipu tretmanom u blagom režimu.
Poznato je da se sušenje može obavljati čistim vazduhom ili mešavinom produkata sagorelih gasova sa vazduhom. zavisno od namene suvog proizvoda uz sušaru se ugrađuje i toplotni agregat. Izrađujemo sve veličine toplotnih agregata i izmenjivača toplote.