Sušara za voće

U sušari za voće se mogu sušiti skoro sve vrste voća. Jako je bitno da voće koje se suši nije fizički oštećeno, da nema crva i da je sveže.

Metaloprerada Čačak vam predstavlja Univerzalnu Tunelsku Sušaru:

Ovaj tip sušare koristi se za sušenje voća, povrća, lekovitog bilja i šumskih plodova.
Izrađuje se u varijantama montažno-demontažnoj, metalnoj i zidanoj varijanti. Zavisno od dnevnog kapaciteta, konstruktivna rešenja se razlikuju. Sušare manjeg kapaciteta, pogodna za porodična domaćinstva, izrađuju se u jednoj celini i etaži. Veći uređaji kod industrijskog sušenja, izrašuju se u dve etaže tako da donji tunel čini radni tunel, a gornji je energetski tunel. Ovakvim rešenjem moguće je izvoditi više paralelnih tunela čineći bateriju tunela.
Naše sušare se odlikuju potpuno novim tehničkim rešenjima počev od:
– Lese se izrašuju potpuno od prokrona i zbog malih dimenzija prikladne su za manipulaciju
– Točkovi su sa ležajevima te je transport neuporedivo lakši. Svi su točkići zbog lakšeg transporta kruti, a za promenu pravca kretanja koriste se prevodnice na oba kraja tunela.
– kod naših sušara, za razliku od dosadašnjih tehničkih rešenja gde je transport materijala moguć samo u jednom smeru, našim novim tehničkim rešenjem moguć je protivstrujni kao i paralelni sistem sušenja. Ovo rešenje daje mogućnost izbora kako bi se sušile pojedine vrste materijala koje daju bolje rezultate u paralelnom sistemu sušenja.
Sušare manjeg kapaciteta (prilagošene maloj privredi) izrađuju se u veličini od 2-5 tona dnevnog kapaciteta, računato za svežu šljivu.
Jedinice većeg kapaciteta (dve etraže) izrađuju se u veličini od 6-15 tona na dan, s tim što se ovako velike jedinice mogu grupisati u više jparalelnih tunela prema zahtevanom kapacitetu.
Kod posebnih zahteva izrađuju se kontinuirane tunelske sušare sa poprečnim strujanjem vazduha.
Za drvoprerađivače izrađujemotunelske sušare za sušenje drvene građe.
Za varijante zidanih sušara postoji mogućnost kombinacije prema postojećem građevinskom objektu.