PROIZVODNI PROGRAM

 • Vertikalne sušare za zrno za merkantilni i semenski materijal
 • Sušare za sušenje semenskog kukuruza u klipu
 • Sušare za sušenje semena i dozrevanje u sušenju
 • Fermentacione komore za duvan
 • Sve vrste toplotnih agregata na tečno i gasovito gorivo
 • Izmenjivači toplote na toplu vodu i vodenu paru
 • Dozatori u liniji pripreme voća i povrća
 • Rotacioni uređaji za grubo pranje plodova
 • Rotacioni uređaji za fino pranje plodova
 • Kadni uređaji za grubo i fino pranje plodova
 • Uređaji za rehidrataciju suvih podova
 • Kalibratori za svežu šljivu
 • Komorne sušare za voće, povrće, šumske plodove, duvan, drvo i razne testenine
 • Univerzalne trakaste sušare za hmelj, lekovito bilje, voće, povrće i šumske plodove
 • Univerzalne tunelske sušare za voće, povrće i šumske plodove
 • Kalibratori za suvu šljivu
 • Uređaji za blanširanje na toplu vodu i paru
 • Uređaji za pranje lesa
 • Uređaji za vlažnu sulfatizaciju „Sulfatizer“
 • Uređaji za blanširanje „Blanšeri“
 • Kadni uređaji za ispiranje posle hemijskog tretmana
 • Izrada ventilacionih postrojenja
 • Izrada svih vrsta ventilatora, aksijalnih i radijalnih
 • Izrada filtera za vertikalne sušare zrnastih materijala
 • Filteri za vertikalne sušare
 • Mašine za izbijanje koštica kod suvih šljiva
 • Uređaji za površinsku zaštitu
 • Kabine za farbanje i plastificiranje
 • Izrada krovnih čeličnih konstrukcija za zidane hale
 • Izrada hala od čeličnih konstrukcija